Klimaat

Klimaat, ideeën en acties.

Actueel

Tegen 2020 wil onze gemeente 20% minder C02 uitstoten dan in 2011. Dit door zuiniger om te springen met energie en in te zetten op hernieuwbare energie. Een klimaatactieplan met onder andere een nulmeting en een resem acties werd opgesteld en goedgekeurd. Groen Heist-op-den-Berg is blij met deze stap naar een milieuvriendelijke gemeente.

...

(artikel zoals gepubliceerd in de Groenkrant van voorjaar 2015)

De klimaatverandering negeren kunnen we niet langer. Afgelopen jaar was het warmste ooit, zowel in België als over de ganse wereld. Stilaan komt iedereen in actie. Ook onze gemeente.

Begin 2014 besliste de gemeente Heist-op-den-Berg, samen met alle andere Kempense gemeentes, deel te nemen aan...