10-puntenplan Groen Heist-op-den-Berg

13 Mei 2015

Tegen 2020 wil onze gemeente 20% minder C02 uitstoten dan in 2011. Dit door zuiniger om te springen met energie en in te zetten op hernieuwbare energie. Een klimaatactieplan met onder andere een nulmeting en een resem acties werd opgesteld en goedgekeurd. Groen Heist-op-den-Berg is blij met deze stap naar een milieuvriendelijke gemeente. Wij namen het klimaatactieplan onder de loep en daarbij viel op dat de deadline van veel acties in 2020 valt. Veel te laat in onze ogen. Daarom stellen wij een tienpuntenplan voor: 10 haalbare en budgetvriendelijke acties die tegen volgend jaar uitgevoerd kunnen worden. 

 1. Gebruik maken van groene stroom in onze gemeente
  De gemeente maakt gebruik van 'groene' stroom aangeleverd door Luminus. Deze stroom is volgens een onafhankelijk onderzoeksrapport van Greenpeace echter verre van groen! Maar liefst 89% is afkomstig uit niet-hernieuwbare bronnen en daarmee is Luminus de minst groene energieleverancier van België. Wij vragen de gemeente om zich niet langer te laten vangen door de verkooppraatjes van sommige leveranciers maar te kiezen voor 100% groene stroom.
  http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom-2013/luminus/

   

 2. Gebruik maken van biologisch afbreekbare reinigingsproducten
  Door hun chemische bestanddelen vervuilen veel reinigingsproducten het water, eens ze daar belanden, krijg je ze niet meer weg. Gelukkig is het gamma aan biologisch afbreekbare reinigingsproducten groot. Reinigingsproducten met het ecogarantielabel zijn de beste keuze.
   http://www.bioforumvlaanderen.be/nl/BA_ecolabels

   

 3. Besparen op verlichting
  Op veel plaatsen in Heist-op-den-Berg wordt de straatverlichting volgens een afschakelplan beperkt. Wij vragen om dit plan verder uit te werken zodat onze gemeente geen lichtvervuiling meer kent. Het verlichten van gebouwen 's nachts kan nog beperkt worden. De gemeente kan ook besparen door bij de aanleg van nieuwe straten en bij het vervangen van defecte lampen te kiezen voor LED-verlichting.
  http://www.duurzaam-verder.nl/duurzame-verlichting
   
 4. Organiseren van een autoloze zondag
  De lijst van steden en gemeentes die tijdens de week van de mobiliteit in september een autovrije zondag organiseren is lang. Groen Heist-op-den-Berg vraagt komende editie ook in onze gemeente een autovrije zondag te organiseren.
  http://www.weekvandemobiliteit.be/autovrije-zondag-0
   
 5. Invoeren van fietsstraten
  In Heist-op-den-Berg is er al lang sprake van een comfortabele en veilige fietsverbinding tussen Aarschot en Lier: de fietsostrade langs de spoorweg. Omdat deze niet zo budgetvriendelijk is, bedachten we een voorlopig alternatief: Door fietsstraten langs de spoorweg in te voeren, kan een groot deel van het traject onmiddellijk fietsvriendelijk worden.  
   
 6. Planten van inheemse bomen en struiken
  Buiten het wandelbos "de Averegten" is er in onze gemeente weinig bos te vinden. Nu Sigma ook nog eens grote delen van de Netevallei gaat ontbossen, moet ons bestuur dringend op zoek naar alternatieven. Het aanplanten van inheemse bomen en struiken komt niet alleen de CO2-uitstoot en biodiversiteit ten goede. Ook de wateroverlast kan ingedijkt worden door beplanting. 
   
 7. Goedkeuren van statiegeld voor blik en plastiek flessen
  Sigarettenpeuken in de goot, blikjes in de beek, wasmachines in het bos: nog steeds droppen mensen schaamteloos hun afval langs de weg en op verlaten plekken. Het lijkt alsof men bij de gevolgen niet stilstaat.
  De laatste weken werd er gediscussieerd over het al dan niet invoeren van statiegeld op plastic flessen en blik. Het zwerfafval zou jaarlijks met 5600 ton dalen door de invoering, desondanks is niet iedereen voorstander.
  De Gentse en Hasseltse gemeenteraden vroegen de Vlaamse en federale regering om statiegeld op plastiek flessen en blik in te voeren. Als alle gemeenten volgen is dit hopelijk de stap die onze regering doet overtuigen tot een nationale invoering van het statiegeld voor blik en plastiek flessen. Wij vinden dat onze gemeenteraad ook een verzoekschrift moet indienen. 
   
 8. Invoeren van autodelen
  In een stad waarin de helft van de inwoners autodelen, zouden vijfmaal minder wagens rijden. Wij vragen onze gemeente alvast om hun dienstwagens te delen met de Heistenaars. Het verzoekschrift werd op 8 april ingediend, wij wachten op antwoord.
   
 9. Ophalen van zachte plastic
  Misschien herinnert u zich nog dat onze gesorteerde zachte plastic in de verbrandingsoven verdween. Gelukkig is dit verleden tijd: tegenwoordig recycleert de firma EKOL de plastiek tot compostbakken en zitbanken. Aangezien er nog veel plastiek bij het restafval belandt, moet het sorteren ervan aangemoedigd worden. Daarom pleiten wij voor het ophalen van plastiek in betalende zakken.
  http://www.ekol.be
   
 10. Verduurzamen van Heistse evenementen
  Heist-op-den-Berg is een actieve gemeente en organiseert veel evenementen. Wij vragen om elk evenement te verduurzamen: steeds elk drankje in een herbruikbare beker, het afval beperken en sorteren, gebruikmaken van recycleerbare bonnetjes, een bewaakte fietsstalling voorzien, LED-verlichting gebruiken, ? De lokale economie kan gesteund worden door het aanbieden van streekgebonden en biologische producten.