Onze mensen

Sarah Wouters

Geboren: 1974

Beroep: Bewust thuiswerkende moeder, vrijwilliger bij 11.11.11.

Woont in: Heist-op-den-Berg

Thema's van interesse: Klimaat, gezondheid(szorg) en duurzame economie

Functie(s): Secretaris, Voorzitter Regio Lier-Mechelen

Bart Van Asten

Geboren: 1978

Beroep: Uitbater Herberg Piet Konijn

Woont in: Booischot

Thema's van interesse: Ecologie, Noord-Zuid, klimaat, onrechtvaardigheid en respect voor de aarde

Functie(s): Voorzitter

Guido van den Wyngaert

Geboren: 1958

Beroep: Technicus elektronica

Woont in: Hallaar

Thema's van interesse: De natuur in al haar facetten en grote en kleine politiek

Joachim Van der Auwera

Geboren: 1974

Beroep: Zelfstandig informaticaconsultant, software ontwikkelaar

Woont in: Booischot

Thema's van interesse: Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Economie, Duurzaamheid

Actief in: Fietsersbond

Christine Leys

Geboren: 1958

Beroep: Verpleegster

Woont in: Hallaar

Functie(s): Penningmeester

Jan Gommers

Geboren: 1981

Beroep: Communicatie-ambtenaar website bij provincie Vlaams-Brabant

Woont in: Heist-op-den-Berg

Thema's van interesse: Mobiliteit, ruimtelijke ordening, energie en leefmilieu

Tine Stas

Geboren: 1980

Beroep: Kok en uitbaatster Herberg Piet Konijn

Woont in: Booischot

Thema's van interesse: Verantwoorde voeding en consumptie

Lucien Van Itterbeeck

Geboren: 1954

Beroep: Ambtenaar Vlaamse overheid bij Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Woont in: Schriek

Thema's van interesse: Openbare financiën, sociale huisvesting en verkeersveiligheid

Actief in: Schriek en Grootlo als gemachtigd opzichter verkeersveiligheid

Piet Van Pelt

Geboren: 1951

Beroep: Coördinator chauffeurs huisartsenwachtpost

Woont in: Itegem

Thema's van interesse:  Noord-Zuid, milieu, maatschappelijke uitsluitingsmechanismen en cultuur

Actief in: Noord-Zuidoverleg als voorzitter, trekkersgroep FairTradeGemeente, een Heists vierde-pijlerproject

Jef De Vos

Geboren: 1955

Beroep: Postbode

Woont in: Heist-op-den-Berg

Thema's van interesse: Mobiliteit

Functie(s): Ex-gemeenteraadslid

Sonia Wuyts

Geboren: 1968

Beroep: Kleuterjuf

Woont in: Heist-op-den-Berg

Thema's van interesse: Mobiliteit en milieu

Actief in: Ziekenzorg

Marina Willems

Geboren: 1960

Beroep: Gepensioneerd kinderbegeleidster

Woont in: Heist-op-den-Berg

Thema's van interesse: Verkeersveiligheid, natuur en kinderopvang

Actief in: Natuurpunt

Linda Spits

Geboren: 1957

Beroep: Zorgkundige in psychiatrisch ziekenhuis

Woont in: Itegem

Thema's van interesse: Mobiliteit, huisvesting en zorg

Actief in: Wereldwinkel Berlaar-Heikant