Bij-zonder nieuws uit Heist-op-den-berg

30 Januari 2014

Onze gemeente gaat actie ondernemen om onze bijen in nood te helpen! Naast het gebruik van pesticiden en de Varroamijt blijkt de verarming van ons leefmilieu de grootste oorzaak te zijn van de massale bijensterfte van de voorbije jaren. In de loop der jaren bleef het aanbod en de diversiteit van bloeiende planten op het platteland dalen. Bijgevolg is steeds minder nectar en stuifmeel beschikbaar om onze bijen een heel seizoen lang te voeden. Momenteel overleeft ongeveer e?e?n op drie bijenvolken de winter niet. Ons gemeentebestuur is zich inmiddels van deze problematiek bewust. Ze hebben dan ook beslist, weliswaar met een klein budget, om enkele concrete acties te ondernemen. Verspreid over de gemeente zullen we bijvriendelijke aanplantingen en bijenhotels zien verschijnen: 10 hoogstamfruitbomen bij het Hof van Riemen, een haag en lindebomen op 'den berg', in de pastorietuin te Pijpelheide, het heraangelegd wandelparkje te Heist-Goor, de Peremansheidestraat en de Broekmansstraat. Verder belooft men een sensibilisatiecampagne om de inwoners aan te moedigen tot het aanplanten van bijvriendelijke planten en wil men aan ecologisch bermbeheer doen. Fantastisch nieuws waarin ieder natuurliefhebber zich ongetwijfeld kan vinden. Het blijft wel afwachten hoeveel er effectief gerealiseerd zal worden. Hopelijk blijft het niet bij het aanplanten van 10 fruitbomen, enkele hagen en wat mooie bordjes.Als groenen en bezorgde inwoners van Heist-op-den-Berg hopen we dat het gemeentebestuur zich werkelijk bewust is van het belang van onze bijenvolkjes zodat men vanaf nu bij nieuwe aanplantingen in de gemeente telkens rekening houdt met de stuifmeel- en nectarwaarde ervan. Even belangrijk is de aangekondigde sensibilisatiecampagne die hopelijk zeer veel mede-inwoners ertoe zal aanzetten bijvriendelijke acties te ondernemen. Alle beetjes helpen!

Bart Van Asten en Sarah Wouters