Economie en werk

De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. We kiezen voluit voor kernversterking als motor voor de lokale handel. Ondernemers ondersteunen we om hun ondernemerschap duurzaam te ontplooien. Een gemeentebestuur kan zijn koopkracht gebruiken om de circulaire economie te stimuleren. Het kan zijn inwoners stimuleren tot maximaal hergebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld via deelinitiatieven. Een economie van de toekomst omarmt de coöperatiegedachte, waarbij burgers zelf goederen of diensten beheren. Via een sociale lokale economie krijgen mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie ruimte om zich te ontplooien. Zo ondersteunen we de creatie van nieuwe, duurzame sectoren en stimuleren we jobcreatie. Door slim (her-)gebruik van grondstoffen en ruimte besparen we heel wat kosten voor mens én milieu.

We willen sterk inzetten op handel met een korte keten. Hiervoor willen we Heist Proeft verder uitbouwen, meer lokale producenten betrekken en alle lokale producten en handelaars nog meer promoten naar de bevolking. Een samenwerking met buurgemeenten zou ook goed zijn.

Duurzame en werkbare jobs zijn essentieel voor een harmonieuze (lokale) samenleving. Te veel mensen vinden geen aansluiting bij de arbeidsmarkt. Bovendien gaan te veel mensen gebukt onder stress door een stijgende werkdruk of door een moeilijke combinatie van werk en privé-leven. De meeste bevoegdheden op het vlak van Werk bevinden zich op federaal en Vlaams niveau. Toch heeft een lokaal bestuur een aantal hefbomen in handen om mee het verschil te maken:

  • Het lokale bestuur kan inzetten op de lokale arbeidsmarkt.

  • Het lokale bestuur kan een voorbeeldfunctie opnemen met betrekking tot het eigen (inter)gemeentelijke personeelsbeleid.

  • De grootste lokale hefboom is echter de begeleiding en actieve ondersteuning naar zinvol werk van mensen in een kwetsbare arbeidspositie.

We stimuleren dan ook lokale bedrijven. We willen zo veel mogelijk Heistenaars de mogelijk geven om in de buurt te werken. Zo verliezen we minder tijd aan woon-werkverkeer en is er meer tijd voor andere activiteiten.

Een bloeiende economie in Heist mag niet alleen gaan over geld. We willen dat de bedrijven ook aandacht hebben voor de levenskwaliteit en bijdrage tot de maatschappij. Om dit te waarderen maken we van Heist-op-den-Berg een common good gemeente en houden bij aanbestedingen rekening met commons bij het evalueren van de aanbieders. In de aanbestedingen nemen we ook voorwaarden op om coöperatieve ondernemingen te bevoordelen of te verplichten (bv. Klimaan voor energie). We nemen ook voorwaarden op om de productieketen kort te houden en eisen goede werkomstandigheden, eerlijke lonen en respect voor milieu  voor het volledige productieproces. Dit helpt om maximaal te werken met lokale bedrijven.

Industrieterreinen

We bevorderen de verkeersafwikkeling van en naar de industrieterreinen. We zorgen voor een circulatieplan zodat de vrachtwegen naar de bedrijven geraken met minimale hinder in de dorpskernen.

We zorgen voor een goede bereikbaarheid van de bedrijven met het openbaar vervoer en met goede en veilige fietsroutes. Dat is beter voor de luchtkwaliteit en het milieu en zo zorgen we dat een auto hebben geen voorwaarde is om te gaan werken.

Bergstraat

zie paragraaf 1.4.2. Bergstraat van hoofdstuk 1 Bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening

Stationsbuurt

zie paragraaf 1.4.3 Stationsbuurt van hoofdstuk 1 Bereikbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening