Fietsstraten als tijdelijke maatregel voor de fietsostrade

23 Mei 2015

  Er zijn plannen voor een fietsostrade tussen Lier en Aarschot die onze gemeente doorkruist. Het traject loopt in grote lijnen langs de spoorweg. Het is echter niet evident om de nodige dossiers op te starten en de budgetten vrij te maken om gronden te onteigenen om de fietsostrade langs het voorzien traject aan te leggen. Hoewel de aanleg volledig gesubsidieerd wordt door de provincie en Vlaanderen, moet er toch meer dan 1,1 miljoen Euro betaald worden door de gemeente om de gronden te onteigenen. Ook de onteigeningen zelf zullen tijd vergen. Met andere woorden, de fietsostrade zal niet voor morgen zijn.

Nochtans lopen er op dit moment al wegen langs iets meer dan de helft van het voorziene traject.

 

Wij stellen voor om ? in afwachting van de aanleg van de echte fietsostrade ? deze wegen in te richten als fietsstraat.

 

Dit kan vrij goedkoop door de gemeente uitgevoerd worden. Door het schilderen van de nodige markeringen en plaatsen van enkele verkeersborden kan dit ingevoerd worden.

Op die manier wordt reeds iets meer dan de helft van het voorziene traject voor de fietsostrade fietsvriendelijk.

Het invoeren van de fietsstraten zal ook het sluipverkeer verminderen waardoor het ook rustiger wordt in de straten. Het aanwezige verkeer vertraagd. Zo wordt het veiliger voor wandelaars en fietsers zonder de bereikbaarheid te verminderen voor de mensen die in die straten wonen.

 

Wat is een fietsstraat?

Zie http://www.fietsersbond.be/infrastructuur/fietsstraat

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

In tegenstelling tot de wegen die specifiek voorbehouden zijn voor fietsers (en voetgangers en ruiters, aangeduid met verkeersbord F99a), laat de fietsstraat auto's toe. Het fietsverkeer geniet echter absolute voorrang en auto's zijn er dus als het ware te gast. In tegenstelling tot erfzones blijven er voetpaden beschikbaar.

Een fietsstraat wordt gesignaleerd met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat aanduiden.

Meer informatie over de definiëring en het toepassingsgebied van de fietsstraat:
Vademecum Fietsvoorzieningen , Hoofdstuk 3 (p.6).(http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php)

 

Plannen

De plannen hieronder tonen de voorgestelde wijzigingen.

Legende:

  • paars: fietsstraat

  • rood: punten waar een fietsoversteekplaats moet voorzien worden (ook door schilderwerken en borden)

 

Voor het meest noordelijke deel is er een goede verbinding richting station. Er is echter geen aansluiting richting Berlaar. Dat zal pas opgelost geraken bij aanleg van de echte fietsostrade.

 

 

Er is ook een verbinding mogelijk langs het station tot aan de Cuperuslei.

 

 

Tussen de Cuperuslei en de Lostraat is er een gat. De fietsostrade zal hier een mooie toegangsroute geven naar het station van Heist vanuit Pijpelhei, Zonderschot en Booischot. Hier zijn onteigeningen nodig en moeten we dus afwachten.

Het "gat" aan de Peremansheide is niet zo erg. Er is hier een tweerichtingsfietspad zodat dit stukje veilig kan overbrugd worden.

 

 

Verder richting zuidoosten zijn er veel wegen. Er moet wel aandacht gegeven worden voor goede markering voor de kruising van de Mechelbaan en de Broekmansstraat.

 

 

De fietsstraten zouden ook nu reeds de bereikbaarheid van het station van Booischot verbeteren. Hiervoor is het nuttig te weten dat er een fietsparking is en toegang tot de perrons aan de Pijpelstraat. Het traject eindigt aan de Kleine steenweg waar fietspaden zijn.