Groen zegt nee tegen een sneltram naar Brussel

17 Januari 2013

Groen Heist-op-den-Berg ziet het voorstel van De Lijn in verband met de sneltram niet zitten, maar zoals je weet stopt mobiliteit niet aan de gemeentegrenzen. Daarom hebben de groenen uit Heist-op-den-Berg, Tremelo, Keerbergen, Rotselaar, Haacht en Kampenhout een gezamenlijk standpunt geschreven. Voor Groen is het duidelijk dat we erg tevreden zijn dat er geld wordt vrijgemaakt om te investeren in een beter en duurzaam openbaar vervoer. We zijn immers altijd al voorstander geweest van een groter en beter aanbod.  De verbinding met openbaar vervoer tussen de gemeentes Haacht, Rotselaar, Tremelo en Heist-op-den-Berg is momenteel bijna onbestaande. Het zou dan ook een enorme meerwaarde voor de streek kunnen betekenen als er eindelijk vlottere verbindingen tot stand zouden komen. Dat door een doorgedreven visie inzake openbaar vervoer oplossingen worden geboden aan de verzadiging van onze wegen is duidelijk.Groen twijfelt er echter aan of de huidige megalomane plannen voor een sneltram een echt antwoord kunnen bieden op bovenstaande punten. Daarbij komt dat voor de aanleg van de sneltram zonder twijfel erg veel kostbare open ruimte zal moeten opgeofferd worden. We vragen ons dan ook af of het voorziene budget voor de sneltram niet beter anders in het openbaar vervoer van de streek kan worden geïnvesteerd. Zo is Groen vragende partij voor een openbaar-vervoerverbinding tussen de gemeentes Rotselaar, Tremelo, Haacht en Heist-op-den-Berg. Een verbinding die erg toegankelijk en flexibel moet zijn voor de inwoners van de betrokken gemeentes.

De verbindingen tussen Haacht en Brussel en tussen Heist-op-den-Berg en Brussel kunnen volgens Groen perfect vlotter gemaakt worden door een betere aangepaste dienstverlening van de NMBS. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat De Lijn een gebrekkige werking van de NMBS tracht te compenseren. Groen is vragende partij voor een vlotte(re) samenwerking tussen de verschillende aanbieders van openbaar vervoer in plaats van elkaars concurrent te zijn.