Het energienetwerk moet onder publieke controle blijven.

13 September 2016

Het energienetwerk moet onder publieke controle blijven. Op de gemeenteraad van 13 september zal de gemeente Heist-op-den-Berg beslissen wat het mandaat is van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Iverlek en Eandis Assets. Er moet o.a. gestemd worden over een kapitaalsverhoging waarbij State Grid, een Chinees overheidsbedrijf, 14% van de aandelen van Eandis zou verwerven en zo een van de grootste aandeelhouders worden. Ze zouden ook 3 bestuurders kunnen benoemen en hebben allerlei speciale voorwaarden bedongen. Wij van Groen Heist-op-den-Berg denken dat dit niet interessant is voor de gemeente Heist-op-den-Berg en de inwoners en willen onze raadsleden dan ook aanmanen om dit niet goed te keuren.

Wij zullen de raadsleden van Heist-op-den-Berg over ons standpunt informeren bij aanvang van de gemeenteraad van 13 september om 20h. Hierbij zullen wij de folder in bijlage uitdelen.

Enkele van onze argumenten:

  • Er zijn heel wat fundamentele vragen te stellen bij het akkoord met het Chinese bedrijf. Zo mag State Grid haar aandelen verder verkopen aan een andere partij. Maar als de algemene vergadering die nieuwe aandeelhouder niet wil aanvaarden moet Eandis Assets de aandelen overkopen aan de prijs die de afgewezen kandidaat-overnemer 'te goeder trouw' heeft geboden... Zo trekt State Grid wel erg veel feitelijke beslissingsmacht naar zich toe.
  • Het voorstel van de Chinese participatie dat nu voorligt, biedt geen structurele oplossing voor Eandis Assets en vormt mogelijk zelfs een bedreiging voor de gemeentelijke aandeelhouders. Willen we trouwens dat een Chinees staatsbedrijf rechtstreekse zeggenschap krijgt over hoeveel wij moeten betalen voor onze stroom?
  • Wij steunen de kritiek van het Transitienetwerk Middenveld en willen net als deze organisaties dat er gezocht wordt naar financiële oplossingen waarbij we onze burgers actief betrekken, bv. door een coöperatie. Dat zou een echte democratische verankering zijn. Als politiek en burgers er samen voor zorgen dat we de controle houden over onze publieke goederen dan vergroten we terug het vertrouwen in de democratische instellingen.

Enkele links:

BIJLAGEN:
eandis_2016-09-13.pdf