[HET GROENE EI] Toogpraat: ‘De profiteurs’

30 April 2014

Dikwijls hoor ik hier 'aan den toog' vertellen over hoe hard er toch wel geprofiteerd wordt van ons sociaal systeem dat mensen opvangt die in armoede leven, over al die mensen die niet willen werken maar wel met een dure gsm rondlopen, blijven roken en geld uitgeven aan dure merkproducten. Hoe toch wel de helft van de mensen die naar onze Heistse sociale kruidenier (een zeer mooi initiatief trouwens) komen, profiteurs zijn: ze krijgen daar gratis eten en hun leefloon wordt op café opgedronken. Dikwijls bedenk ik dan Hoeveel vinden zelfs de weg niet naar het OCMW? Het armoedecijfer is dramatisch hoog en absoluut schandelijk in een van de rijkste regio's ter wereld!  En eigenlijk worden ze door bijna iedereen genegeerd, of erger nog, bestempeld als profiteurs.

 hoeveel van de mensen die in armoede leven hier bij ons hebben daar voor gekozen?

Maar wie zijn de echte profiteurs? Iemand die genoodzaakt is om een leefloon aan te vragen lijkt me een 'domme' profiteur. Me dunkt dat er andere en veel slimmere profiteurs rondlopen die ons allen stukken meer geld kosten! De meer 'gegoede' burgers die alle boekhoudkundige achterpoortjes gebruiken om niets te hoeven afdragen, de schijnvennootschappen om vele lasten te ontlopen en de zeer grote bedrijven die zulke gunstregimes forceren en bijna niets bijdragen.

En dan wordt er gezegd: "Ja, maar er zijn altijd al rijken en armen geweest, daar kan je niet onderuit, je moet dat aanvaarden." Wel, er zijn ook altijd al mensen geweest die dit niet willen aanvaarden en zich hier steeds zullen tegen blijven verzetten en ik ben er daar één van. Dat is dan ook een van de redenen dat ik Groen ben en altijd zal zijn, in stilte, hard werkend of luid roepend!

Bart Van Asten