Klimaatactieplan

11 April 2015

(artikel zoals gepubliceerd in de Groenkrant van voorjaar 2015) De klimaatverandering negeren kunnen we niet langer. Afgelopen jaar was het warmste ooit, zowel in België als over de ganse wereld. Stilaan komt iedereen in actie. Ook onze gemeente. Begin 2014 besliste de gemeente Heist-op-den-Berg, samen met alle andere Kempense gemeentes, deel te nemen aan het Burgemeestersconvenant. Deze

Europese beweging daagt lokale en regionale overheden uit hun CO2-uitstoot te beperken en verleent daartoe de nodige steun. Meer dan 5500 overheden nemen deel, zo wordt in heel Europa dezelfde doelstelling nagestreefd: een CO2-reductie van tenminste 20% tegen 2020. Voor onze gemeente betekent dat een besparing van 33.787 ton. Maar is dat wel genoeg?

De goedkeuring van het klimaatactieplan is een stap in de goede richting. Het plan, dat je gemakkelijk terugvindt op de site van 'Kempen2020', bevat actieplannen en een analyse van de CO2?uitstoot in onze gemeente. Daaruit blijkt dat de huishoudens, het verkeer en de industrie de meeste CO2 uitstoten.

Autodelen, aanleggen van veilige fietspaden en overschakelen op groene energie zijn enkele acties uit het plan. Met een korte omschrijving en een ruime timing lijken ze echter allemaal nogal vaag. Wij kijken uit naar de werkelijke uitvoering, liefst zo snel mogelijk!

Beter daden dan woorden. Tijd voor actie!

De actieve participatie van elke Heistenaar is nodig om de doelstelling te behalen. We weten allemaal dat je met de fiets geen CO2 uitstoot, dat hernieuwbare energie beter is, dat je best het licht dooft als het niet hoeft te branden, ...

Tijd voor actie dus! Gebruik groene energie en wees er zuinig mee. Ga aan de slag en isoleer je woonst. Verplaats je regelmatig te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Als je toch de auto kiest, zorg dan voor een rustige rijstijl en de juiste bandenspanning. Koop bewust en vermijd afval. Sorteer en recycleer zo veel mogelijk. Eet plaatselijk geproduceerd voedsel en regelmatig vegetarisch. Wanneer vijftig bomen één jaar lang groeien, nemen ze samen 1 ton CO2 op. Kap dus geen bomen maar plant er.

Laten we samen voor een groene gemeente gaan!

Kathleen Rits