Nood aan beter fietspadenplan Heist pijnlijk duidelijk door foto's

27 Januari 2013

Met het voorbije winterweer is het nog maar eens duidelijk geworden dat Heist dringend nood heeft aan een beter fietspadenplan. Naast enkele klachten die onze partij bereikten, maken bovenstaande foto's de huidige situatie pijnlijk duidelijk. Op de foto's zien we het verschil op de grens tussen Schriek en Beerzel. Terwijl het fietspad in Beerzel volledig werd vrijgemaakt, ligt het fietspad er langs de zijde van Schriek zeer glad en gevaarlijk bij. Naast de doorsnee fietser, moeten hier een tiental schoolkinderen langs tijdens de spits. Zij worden gedwongen op de autoweg te rijden, terwijl wagens naast hen aan 90 km/u voorbijrazen. Ironisch genoeg geldt er op het grondgebied van Beerzel een snelheidsbeperking van 70 km/u.In verband met verantwoordelijkheid bij ongelukken werd door ons voormalig gemeenteraadslid Marlies Lejuste reeds een vraag gesteld in de gemeenteraad. Het antwoord hierop luidde dat, hoewel van een gemeente wordt verwacht dat ze maatregelen neemt om wegen en fietspaden veilig te houden, de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden in geval van een ongeluk. Van burgers wordt namelijk verwacht dat ze rekening houden met de staat van het wegdek (hoe slecht dit ook is) en ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid.

Foto's genomen door Rudy Hendrickx op maandag 21 januari om 15 uur in de Galgestraat