Open brief aan David Geerts over het afschaffen van milieuconvenanten

07 November 2013

De Vlaamse regering heeft eenzijdig beslist om het milieuconvenant, een al jaren bestaande overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en gemeenten over inspanningen die lokaal kunnen gebeuren op vlak van milieu, energiebesparing, afval, overstromingen, klimaat, enzovoort, volledig af te schaffen. 26 Vlaamse gemeentebesturen reageerden alvast geschokt met een open brief aan de Vlaamse regering. Met Groen Heist-op-den-Berg willen wij David Geerts, schepen van Milieu, en bij uitbreiding het gemeentebestuur, oproepen deze open brief te steunen. Beste DavidHet stopzetten van de milieuconvenanten door de Vlaamse regering toont eens te meer aan dat de Vlaamse regering niet écht wakker ligt van de milieuproblemen die om de hoek loeren. Nochtans zijn het de milieuconvenanten die ervoor gezorgd hebben dat het overgrote deel van de Vlaamse steden en gemeenten een milieubeleid hebben opgestart of verder verfijnd hebben.

Vandaag de dag hebben alle steden en gemeenten een milieubeleid, gaande van 'basis' tot 'verregaand'. De milieuconvenanten alleen zijn niet zaligmakend, maar zijn voor vele gemeenten nog steeds de motor of een deel van de motor van hun gemeentelijk milieubeleid. Zeker voor de kleinere gemeenten zijn de (financiële) stimuli belangrijk om tal van initiatieven op milieugebied te starten of te laten verder lopen. Zonder deze steun dreigen heel wat initiatieven en projecten van het gemeentelijk milieubeleid stil te vallen.

Het afschaffen van de milieuconvenanten is gewoonweg een slechte zaak. Zeker als we even nuchter kijken naar de milieuproblemen die we nog dienen aan te pakken. Het zijn in de eerste plaats de gemeenten, die met een kordaat gemeentelijk milieubeleid, de wegbereiders zijn voor een groene toekomst. Hun stimuli afpakken is een ondoordachte beslissing van een Vlaamse regering zonder groene toekomstvisie.

Om deze reden vraagt Groen Heist-op-den-Berg aan u, als schepen van Milieu, en aan het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg om eveneens het initiatief van de open brief (in bijlage) te ondersteunen om zo samen met 26 andere steden en gemeenten een krachtig signaal te geven aan de Vlaamse regering. Want ook de Heistenaar heeft recht op een krachtdadig milieubeleid voor een gezonde en sociaalrechtvaardige samenleving.

Wij kijken alvast uit naar uw reactie.

Met beleefde groeten

Guido Van den Wyngaert

Voorzitter Groen Heist-op-den-Berg

Als reactie op onze open brief in verband met het afschaffen van de milieuconvenanten agendeerde David Geerts, schepen van Milieu, dit punt op het schepencollege. Daarbij deed hij een oproep dat elke politieke partij haar volksvertegenwoordigers in het Vlaams parlement zou aanspreken om zo een bijsturing proberen te bewerkstelligen.

Hierdoor sluit Heist-op-den-Berg zich niet aan bij de gezamenlijke oproep van 26 gemeenten. Groen Heist-op-den-Berg maakt zich zorgen om deze lakse opstelling van het gemeentebestuur inzake de milieuconvenanten. Bovendien stellen wij ons vragen welke gevolgen het afschaffen van de milieuconvenanten zal hebben voor het milieubeleid van onze gemeente in deze financieel niet eenvoudige tijden. Welke milieuprojecten heeft de gemeente gepland voor de komende jaren en passen deze binnen een gezonde begroting zonder subsidiëring vanuit de milieuconvenanten? Een pertinente vraag die een gegrond antwoord verdient.