Pit in alle kernen!

30 Oktober 2015

(artikel zoals gepubliceerd in de Groenkrant van herfst 2015) De voorbije zomer heeft het weer aangetoond: Heist leeft! In alle deelgemeenten vinden festiviteiten plaats en de opkomst is dikwijls massaal! Het is zeer duidelijk dat vele mensen genieten van het jaarlijkse feest op hun eigen dorpsplein. Het schept een band tussen mensen, het versterkt het buurtgevoel en is het beste medicijn tegen een eenzame winter.

Waarom blijft er dan toch steeds het gevoel dat ons gemeentebestuur zich enkel op onze Berg focust en niet op al onze deelgemeenten? Waarom is er zo weinig respect en ondersteuning voor activiteiten die soms al tientallen jaren georganiseerd worden?

Wij willen er dan ook voor pleiten dat elke deelgemeente haar eigen feestweekend kan organiseren, met maximale ondersteuning van ons bestuur, met een gelijke verdeling van de middelen en met verkeersvrije centra tijdens de festiviteiten.

Bart Van Asten