Wonen is meer dan bakstenen en mortel

15 Juni 2013

Er is werk aan de winkel in de sociale huisvesting van de kantons Heist-op-den-Berg en Putte. Volgens een onderzoek in opdracht van Vlaams Minister van Wonen Freya Van den Bossche zijn verschillende punten voor verbetering vatbaar. Op vlak van sociaal beleid moet de maatschappij werk maken van overleg met de huurders. Daardoor kan de maatschappij zien wat er leeft onder de mensen en kunnen problemen in een vroeg stadium aangepakt worden. Bij haar interne werking laat de maatschappij momenteel kansen liggen om leer- en verbeterprocessen te benutten. Voor wat klantvriendelijkheid betreft, moet de maatschappij werken aan het meten en verbeteren van de tevredenheid van de huurders en regelmatiger en duidelijker communiceren over de aanspreekpunten in de maatschappij om technische problemen aan te pakken.Dat er problemen moeten aangepakt worden, doet geen afbreuk aan de activiteiten van de maatschappij. De beschikbaarheid van woningen is goed, de kwaliteit van woningen is goed en blijkbaar is de betaalbaarheid van wonen ook goed in vergelijking met elders. Maar voor Groen Heist-op-den-Berg is wonen meer dan bakstenen en mortel. Het gaat om de leefbaarheid in de verschillende wijken en het omgaan met huurders en kandidaat-huurders.

De minister heeft bovendien een kritische noot ten aanzien van het bestuur. Volgens haar zijn er opmerkingen over het vermogen van de maatschappij om te veranderen en de werking te verbeteren. Gelet op het feit dat het voorgestelde actieplan zeer rudimentair is, is de maatschappij verplicht een verbeterplan op te stellen. Het verbeterplan moet acties, die specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdsgebonden zijn voor alle prestatievelden waarvoor een score voor verbetering vatbaar is, voorstellen. Er is dus werk aan de winkel.

Groen Heist-op-den-Berg vraagt dan ook met aandrang dat ons gemeentebestuur en de maatschappij voor huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg SHM de opmerkingen van het visitatierapport ernstig ter harte neemt.

Guido Van den Wyngaert
Voorzitter Groen Heist-op-den-Berg
0497/299892

Voor wie het volledig rapport wil lezen: www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/visitatieraad_voor_sociale_huisvestingsmaatschappijen/visitatierapporten/gepubliceerde_visitatierapporten.html