de Lijst voor Heist

11 September 2023

de Lijst voor Heist

Persbericht 11.09.2023   #samenwerkenwerkt Met ‘de Lijst voor Heist’, bieden kandidaten van zowel de N-VA, Open Vld als Groen, zich in openlijke samenwerking aan de kiezer aan. Ze zullen met een zelfde constructieve en mekaar aanvullende dynamiek, zoals die ontstond tijdens de huidige legislatuur, doorgaan als een creatief, hardwerkend en kritisch gemeentebestuur.  

Deze vereniging komt voort uit een succesvolle samenwerking van individuen die zich hebben ingezet voor het welzijn van de inwoners van onze prachtige gemeente. Elk van ons heeft een eigen unieke visie en specialisatie. De afgelopen jaren hebben duidelijk aangetoond dat onze samenwerking vruchtbaar is. We willen deze synergie verderzetten en op die manier daadkrachtig besturen in ons Heist-op-den-Berg, waarin het aangenaam wonen en werken is, met aandacht voor bedrijvigheid, ecologie en natuur. Wij koesteren de wens dat onze inwoners zich veilig voelen, warm omringd zijn en oprecht gezien en gehoord worden. Kortom, een gemeente om trots op te zijn.

In de eerste plaats hebben we oog en oor voor de individuele bezorgdheden van mensen. Want daar draait het om in lokale politiek: mensen. Deze gezamenlijke inspanning biedt ons ook de mogelijkheid om voort te bouwen op de talloze projecten die in de afgelopen jaren werden opgestart. Enkele voorbeelden zijn de aanleg van de Oostelijke rondweg, het uitvoeren van het geactualiseerd mobiliteitsplan, de uitvoering van het Masterplan Outdoor Sport, de oprichting van een modern administratief centrum ter bevordering van een moderne werkomgeving voor onze ambtenaren, de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum, de verdere uitbouw van seniorenzorg en de bouw van een moderne sporthal ten zuiden van de N10.

We gaan nog bergen verzetten. We aarzelen niet om uitdagingen aan te pakken, we durven knopen door te hakken en brengen constructieve en positieve oplossingen.

Vandaag is er een akkoord over de gezamenlijke lijst en over een basis- en kernprogramma. De lijst wordt getrokken door Jan Moons, Eva Van den Brande en Sarah Wouters. In de loop van volgende maanden zal het programma inhoudelijk en ook budgettair worden verfijnd. De lijst wordt verder samengesteld, waarbij we een warme oproep doen aan iedereen die zich wil engageren voor Heist.

Kortom, de N-VA, Open Vld en Groen geloven en hebben ervaren dat #samenwerkenwerkt en wij wensen dit verder te zetten in een volgende legislatuur. We geven deze intentie nu al duidelijk in alle transparantie mee aan de Heistenaar.