Met Sarah Wouters is er voor het eerst een groene schepen in Heist

18 Februari 2019

Met Sarah Wouters is er voor het eerst een groene schepen in Heist

14 oktober 2012 was de dag waarop ik besloot in actie te komen. Die dag verloren we voor Groen onze enige zetel in de Heistse gemeenteraad.Mijn verontwaardiging was zeer groot. Groen niet in de gemeenteraad, het was ongehoord. Ik begreep dat een afwachtende houding niks oplevert, dat Groen hulp nodig had en dat ik alvast bij mezelf moest beginnen. Ik kwam dus uit mijn zetel en engageerde mij actief bij Groen, net als Bart Van Asten, Joachim Van der Auwera, en vele anderen. Ons doel was om Groen Heist-op-den-Berg weer op de politieke kaart te zetten, om opnieuw een zitje in de gemeenteraad te verdienen en zo de stem van de groene denkers en doeners te laten klinken. Het is gelukt! Bart Van Asten zetelt als raadslid in de gemeenteraad. Zelf zal ik me de volgende 6 jaar als schepen inzetten voor de groene zaak en heb milieu, klimaat, ruimtelijke ordening, WZC en thuiszorg als bevoegdheden.Ik ben bijzonder trots op ons groene team. Dit resultaat is niet het werk van één, maar van vele personen. Trots ook omdat ons team het aandurfde resoluut te kiezen voor meer vrouwen in de politiek en de daad bij het woord voegt. Ik ben heel fier dat ik als schepen het groene gedachtegoed mag vertolken. Wellicht zullen we voor uitdagingen komen te staan. Maar de goesting om aan de slag te gaan is groot. En drempels zijn er om genomen te worden. Let’s do this: yes, we can!