Heeft Fabiola nog lang te leven?

30 Oktober 2015

(artikel zoals gepubliceerd in de Groenkrant van herfst 2015) Vreemde vraag? Wij, Heistenaren, kennen Fabiola als de voormalige dancing op de kruising van twee grote verkeersassen: de N10 Lier-Aarschot en de N15 Westerlo-Mechelen. Misschien heb je al eens mee staan aanschuiven voor een passage langs Fabiola? Vanop de brug over de spoorweg? Vanuit de Moretuswijk? Of vanaf De Maalderij?

Tijdens de spitsuren is het er druk! Gaat dat veranderen?

Open kaart spelen en duurzaam handelen

Heist groeit! Sommige projecten zijn al volop bezig. De open ruimte in het centrum geraakt in sneltempo volgebouwd. Het Heilig Hart College is momenteel druk bezig om van zijn scholen aan de Biekorfstraat een ruime campus te maken waar alle activiteit kan worden geconcentreerd voor het groeiend aantal leerlingen. Supermarktketen Colruyt heeft als eigenaar van de voormalige dancing en de Spar-terreinen ook al grootse plannen.

Nog niet alles is beslist, maar steek je hand op als je ook reeds geruchten hebt horen waaien over een grote nieuwe supermarkt, een doe-het-zelfzaak of andere warenhuizen die zich aan het kruispunt willen vestigen. Al deze projecten zijn mooie kansen op werkgelegenheid in sectoren die de kwaadste nog niet zijn. Maar extra verkeer brengen ze wel met zich mee.

Extra verkeer betekent ook:
? Meer fijn stof en geluidsoverlast voor omwonenden.
? Meer gevaar voor fietsers en voetgangers langs deze drukke wegen.
? Meer sluipverkeer tijdens spitsuren.

Waar willen we naartoe?
Nog niet alle plannen zijn getekend. Nog niet alles is gebetonneerd. Onze observaties worden wel gedeeld door anderen. We willen dan ook met dit artikel onze bezorgdheid over een nóg
drukker knooppunt duidelijk maken. We hopen dat alle betrokkenen open kaart spelen en duurzaam zullen handelen.

Lang leve Fabiola!

Jan Gommers