Hoe maken we nieuwe verkavelingen duurzaam?

04 Mei 2016

(artikel zoals gepubliceerd in de Groenkrant van lente 2016) Er komen constant nieuwe verkavelingen bij in onze gemeente. Hoe kunnen we dat in een duurzame richting sturen? Heist groeit! Ons bestuur heeft een deel van de gemeente afgebakend als kleinstedelijk gebied. Die zone komt in aanmerking voor een hogere bewoningsdichtheid. Zo staan er een paar grote verkavelingen op de planning, bv. aan het rondpunt van de Fabiola.

Hoe gaan we dat het beste aanpakken?

Leefkwaliteit voor alle leeftijden moet het doel zijn

Bij Groen vinden we dat we dan moeten streven naar een goede mix van verschillende gezinstypes. Koppels en alleenstaanden, gezinnen met en zonder kinderen, jongeren en minder jonge mensen, maar ook mensen met meer en met minder financiële mogelijkheden,... ze moeten allemaal deze woonruimte kunnen delen met elkaar. Die diversiteit maakt het samen wonen toekomstgericht.

We denken daarbij aan woningen in het groen, tussen planten en bomen. Met ruimte voor de kinderen om te spelen: een speeltuintje of een bosje. En banken om rustig buiten te zitten, om te picknicken. Er kunnen ook wat gezamenlijke barbecueplaatsen komen, ideaal om op een zachte zomeravond buiten te eten samen met buren en vrienden. We zorgen voor leuke paadjes tussen de woongelegenheden en voor doorsteekjes om te voet of met de fiets naar het centrum, naar de bakker en naar school te gaan. Dat is goed voor de lokale economie. Hun
boodschappen mogen de bewoners aan hun voordeur afzetten maar parkeren gebeurt net buiten de woonzone. Tussen de gebouwen komt dus amper verkeer en kan er vrij gespeeld worden. Het is er dan ook rustig en veilig. Je kan kinderen horen ravotten en vogels fluiten.

Hoe zien verkavelingen er nú echter meestal uit? Het zijn klassieke wijken met (half-)open bebouwing en kleine privétuintjes. Waar allemaal mensen wonen van ongeveer dezelfde leeftijd, met een gelijkaardig inkomen. Waar in het begin veel jonge gezinnen samenwonen, maar dertig jaar later vooral veel gepensioneerden, die niet allemaal even goed meer te been zijn en in een te groot huis wonen.

Groen kiest voor gemengd samen wonen.

Joachim Van der Auwera