Minder maar beter

11 April 2015

(artikel zoals gepubliceerd in de Groenkrant van voorjaar 2015)   Heeft iedereen een eigen haagschaar nodig om eenmaal per jaar de haag te snoeien? Of kunnen een aantal mensen samen één haagschaar aankopen en ze om beurten gebruiken?

In een deeleconomie verschuift de nadruk van 'hebben' naar 'gebruiken'. Men kan veel delen: goederen, diensten, voedsel, mobiliteit, ruimte en gebouwen. In een stad waarin de helft van
de inwoners autodelen, zouden tot vijfmaal minder wagens rijden. Repair Cafés kunnen 70% van de defecte toestellen een tweede leven geven.

Grote winnaars in de deeleconomie zijn de consumenten, die veel goedkoper aan hun diensten en producten kunnen komen. Er is bovendien milieuwinst, meer sociale interactie en meer druk op producenten om duurzamere en kwalitatief betere producten te leveren. Minder maar beter.

Deelinitiatieven ontstaan vaak lokaal en groeien uit dankzij gemotiveerde mensen, ook in Heist-op-den-Berg. Beleidsmakers zouden deze mooie initiatieven moeten bevorderen en ondersteunen.

Groen Heist-op-den-Berg wil hierbij helpen. Voorlopige plannen: de gemeente vragen om hun dienstwagens te delen met de inwoners van Heist-op-den-Berg en een geeftafel organiseren
tijdens 'Busschot Statie-kermis'. Uw tips zijn welkom!

Sarah Wouters