Sluiting van de uitleenposten: CD&V, Open VLD en sp.a gaan hun boekje te buiten

28 December 2013

Na grondig overleg binnen de partij en onderzoek in het veld zijn we met Groen Heist-op-den-Berg tot de conclusie gekomen dat CD&V, Open VLD en sp.a geen prijzen gaan winnen voor hun aanpak in de bibliotheekkwestie. Integendeel ... Laagdrempelige en sociaalrechtvaardige cultuurvoorzieningen?Voor Groen Heist-op-den-Berg moet het gemeentebestuur het sociaal weefsel in de gemeente versterken, niet alleen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten. De uitleenposten van de bibliotheek zijn hierin een belangrijke schakel. Bovendien bieden ze een toegankelijke opstap naar meer cultuurbeleving voor wie dat niet altijd evident is. Deze zullen door het besluit van het gemeentebestuur moeten wijken voor nog meer centralisatie. Het 'platteland' is blijkbaar toch niet evenveel waard als 'de kern met pit', laagdrempeligheid en sociale rechtvaardigheid toch niet als allure?

Doordacht beleid?

Voor Groen Heist-op-den-Berg moet de gemeente een sober maar sociaal en doordacht financieel beleid voeren. Onze gemeente heeft een schuld opgebouwd die nu moet aangepakt worden. Groen erkent daarom dat er nu bespaard moet worden. Het huidige gemeentebestuur kiest echter voor asociale besparingen gecombineerd met een politiek van prestigeprojecten. Bovendien is er niet gekeken op welke vlakken het gehele bibwezen zou kunnen bijdragen tot eventuele besparingen die een zo klein mogelijke impact op de burger zouden hebben. Geen beredeneerde kaasschaafmethode, maar wel het kind met het badwater weggooien. Zoiets noemen wij ondoordacht beleid.

Democratisch en transparant bestuur?

Om ons te verdiepen in dit dossier brachten Bart Van Asten en Sarah Wouters een bezoek aan de verschillende uitleenposten. Daar werden we jammer genoeg een volgende keer verbaasd. Ondanks de duidelijke bezorgdheid van de bibliothecarissen en de emotionele geladenheid die hiermee gepaard ging, waren zij door het gemeentebestuur dringend aangemaand met geen woord te reppen over de sluiting van de uitleenposten. Nadat de meerderheid het besluit in kwestie had genomen zonder te overleggen met de belanghebbenden, werden zij dus een tweede maal het zwijgen opgelegd.

Bovendien werden de alternatieven om de sluiting op te vangen, gecommuniceerd met enkele woorden in een artikel. Het cijfer dat het gemeentebestuur hanteert om de sluiting van de uitleenposten te rechtvaardigen, namelijk '800 unieke bezoekers', blijkt de lading niet te dekken. Onze bezorgdheid dwingt ons om ons af te vragen of het gemeentebestuur voor de beslissing wel een becijferd en doordacht plan met alternatieven heeft opgesteld. Geen democratisch en transparant bestuur, maar een autoritaire beslissing en meer dan mistige communicatie.

Groen is allesbehalve tegen vooruitgang, maar niet op deze manier

Groen Heist-op-den-Berg kan niet anders dan het gemeentebestuur grondig te buizen in dit dossier op vlak van inhoud, methode én stijl. Als sociale partij bij uitstek zou sp.a het schaamrood op de wangen moeten hebben en het van CD&V, de partij van de gezinnen, klinkt nu ronduit cynisch. Het sluiten van de uitleenposten is een kaakslag voor de ouderen, gezinnen met kinderen en minder mobielen die in de deelgemeenten wonen en die in oktober 2012 hun vertrouwen aan deze partijen gaven. Gezien de recent bekendgemaakte meerjarenbegroting van het OCMW en het nu reeds gecontesteerde meerjarenplan van het gemeentebestuur, zijn we met dit dossier nog lang niet aan het einde van het verhaal ?