Veilige trajecten voor fietsers, nu!

30 Oktober 2015

(artikel zoals gepubliceerd in de Groenkrant van herfst 2015) Wegwerkzaamheden aan de Oude Liersebaan... Hoeveel fietsers deze weg ook gebruiken, toch gaat alle aandacht naar de auto's. Deze weg ook voor fietsers veiliger maken? Dat vindt het bestuur blijkbaar niet nodig. De Oude Liersebaan is nochtans een onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, wat 80% subsidie kan opleveren via de provincie. Het is spijtig dat hier niet van geprofiteerd wordt. De schepen van Openbare Werken reageerde in de krant door te verwijzen naar de geplande fietsostrade lang de spoorweg. Als ons gemeentebestuur hier

echt werk van wil maken, dan zouden ze een studie kunnen laten maken voor de aanleg. De kosten worden volledig betaald door de provincie.

Heist-op-den-Berg is groot. Mobiliteit is een probleem. Het bestuur is blij dat er elk jaar inwoners bijkomen. Maar per twee extra inwoners komt er meer dan één wagen bij. We rijden onszelf vast. Nieuwe wegen zijn duur en nemen veel plaats in. Fietsen, eventueel elektrisch, kan een goed alternatief zijn, als het veilig en comfortabel kan gebeuren.

Maak van de straten langs de spoorweg fietsstraten en begin zo aan de aanleg van de fietsostrade.

Fietsen is goed voor iedereen in de gemeente. Het is gezond en bevordert het sociaal contact. Het is toegankelijk en betaalbaar. Bijna iedereen heeft als kind leren fietsen. De aanleg van fietspaden en van de fietsostrade is duur, maar niet per se voor de gemeente. De provincie voorziet immers subsidies. Wel kosten de eventuele onteigeningen veel tijd en geld.

Voor de fietsostrade zijn er nú al mogelijkheden, minstens als overgang, eventueel definitief. Er lopen wegen langs iets meer dan de helft van het voorziene traject. Deze wegen inrichten als
fietsstraat kan heel goedkoop en op heel korte termijn. Hiervoor moeten enkel markeringen geschilderd worden en nieuwe verkeersborden geplaatst.

Het veiliger maken van deze routes zou een mooie aanzet zijn tot een fietsvriendelijke gemeente.

Joachim Van der Auwera